Bazı Çocuklar Ebeveynlerinden Nasıl Çok Farklı Olabiliyor?

Tüm biyolojik özelliklerimizi biri annemizden diğeri babamızdan gelen bir çift gen belirler. Yani hücrelerimizde her genin iki farklı kopyası bulunur. Bu kopyaların her birine alel denir. Annemizden ve babamızdan gelen aleller birbirinden farklı olabileceği gibi birbirinin aynısı da olabilir.

anne babadan farkli cocuk

Zaten biyolojik özelliklerimizi belirleyen şey de ebeveynlerimizden hangi alellerin geldiğidir. Anne ve babamız kendilerinde bulunan, belirli bir gene ilişkin alellerin sadece birini bize aktardığı için sonuçta oluşan ikili alel kombinasyonu hem annemizdeki hem de babamızdaki kombinasyondan farklı olabilir.

Bu da ilgili biyolojik özelliğimizin onlardan farklı olması sonucunu doğürur. Bu durum eşeyli üremenin genetik çeşitliliğe yaptığı katkının bir göstergesidir. Eşeyli üreme sayesinde aynı özettikteki iki canlıdan bile farklı özellikte bir canlı oluşabilir.

Ancak bütün farklı genlerin alelleri birbirinden bağımsız hareket edemez. Çünkü genler kromozomlar üzerinde grup grup bir arada bulunur.

Ne var ki eşeyli üremedeki önemli bir mekanizma, aynı kromozomda bir arada bulunan farklı genlere ait alellerin bile ayrılarak daha farklı kombinasyonlar oluşturmasını sağlar. Bu mekanizma üreme hücrelerini oluşturan mayoz bölünme sırasında gerçekleşen çaprazlanma olayıdır. Üreme hücrelerinde farklı vücut hücrelerindekinin yarısı kadar kromozom vardır. Yani üreme hücrelerinde vücut hücrelerinden farklı olarak her bir genin tekbir aleli vardır. Mayoz bölünme sırasındaki çaprazlanma olayında biri anneden biri babadan gelmiş olan farklı kromozomlar arasında rastgele parça alışverişi olur. Dolayısıyla anne ve babadan gelen kromozomların kendi içindeki gen kombinasyonları bile değişmiş olur. Sonuç olarak üreme hücrelerimizde hem annemizden hem de babamızdan gelen kromozomlardan farklı özellikte, yeni kromozomlar oluştururuz.

Bu da iki üreme hücresi birleşerek yeni bir canlı oluşturduğunda daha da büyük bir genetik çeşitlilik oluşmasını sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*