Bir başka töre berdel

Berdel

Bir başka töre berdel, kadının mal olarak alınıp satılması esasına dayalı. Genellikle yoksulluk sebebiyle başlık parasını denkleştiremeyen ailenin bir başka aile ile gelin değiş tokuşu yapması. Bazen de kan davasını bitirmek için iki ailenin kızlarının ve erkeklerinin birbiriyle evlendirilmesi böylece, akraba oldukları için kan davasının sonlanması demek.

Bu evlilik töresi varlıklarına göz yumulan birey anlamına gelmektedir. Halen berdel Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da varlığını sürdürmektedir. Kadının bedel olarak berdel olması; varlığı yok sayılan kadınların hala var olması… Bu kadınların acısı hepimizin dünyasına gene bir şekilde yansıyor.

Berdeli ortadan kaldırmak için başlık parasını ortadan kaldırmak gerekli…

Berdel

Değersiz görülen kız çocuklarının evlenirken başlık parası ile aileye bir maddi değer yaratması da tuhaf bir ironi değil mi? Kadın değersiz algılanmasına, görülmesine rağmen maddi bir değer yaratıyor! Başlık parası…

Bir de kadının değerli algılanmasının ve görülmesinin yaratacağı değeri düşünün. Kadın, dişil enerji bolluk bereket yaratır. Kadının değeri bilinmedikçe çoraklık, kuraklık olur. Berdel, kuma, töre gibi geleneklerin yaygın olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuraklığın sebebi oradaki kadınların kanun hükmünde yaşadıkları geleneklerden dolayı yok sayılması olabilir mi? Bölgenin kadınlarının hiçbir değerinin olmaması ve o bölgenin bu sebeple daha kurak ve çorak olması, sadece tesadüf olabilir mi?

Geleneklerin göreneklerin kadının değerini, varlığını destekleyecek, yüceltecek şekilde dönüşmesine niyet edelim. Bunun için kolektif bilinç havuzuna kendi değerimizi, önce kendimizin bileceği düşünce ve duyguları akıtalım. Bu ancak, kadın olmayı derinden ve tamamen sevmek, kadın olmaktan mutlu olmak ve öncelikle kendimize şefkat göstermekle mümkün. Böylece, dünyada kendi değerini bilmeyen tüm insanların bilincinde bir sıçrama yaratacak şekilde ortak bilinç havuzunu sevgiyle doldurabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*