Çocuğunuzun geleceğini sigorta ile garantileyin

Çocuğunuzun geleceğini sigorta ile garantileyin

Eğitim sigortası sayesinde, başınıza gelebilecek zor durumlarda bile çocuğunuzun iyi bir eğitim görmesini sağlayarak, geleceğini garanti altına alabilirsiniz.

egitim sigortasiHAYATIMIZDAKİ en değerli varlıklar olan çocuklarımız için her türlü fedakarlığı göze alırız. Çocuklarımızın iyi eğitim alarak geleceklerini garanti altına almalarını sağlamak da öncelikli hedeflerimizin başında gelir. Onların en iyi okullarda eğitim görmeleri için var gücümüzle onlara destek oluruz. Peki ya bir gün, planlamadığımız bir şekilde hayatımızı olumsuz etkileyecek bir durum meydana gelir ve verdiğimiz destek yetersiz kalırsa? işte bu gibi durumlarda eğitim sigortası, çocuğumuzun tüm eğitim masraflarını karşılayarak, kesintisiz bir şe kilde eğitimine devam edebilmesini sağlar.

Sadece anne baba değil, hala, amca da yaptırabilir

Eğitim sigortası, sigortalının ani ve beklenmedik bir kaza sonucunda yaşamını yitirmesi veya daimi maluliyete uğraması hallerinde, çocuklarının eğitimlerine ara vermeden devam edebilmelerini sağlar. Ailesinin desteğinden yoksun kalan çocuğun eğitim masrafları, poliçede belirtilen teminat tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla, eğitim süresi boyunca karşüanır. Hatta sadece anne babalar değil, teyze, hala, amca, dayı gibi yakınlar da eğitim gören çocuğu lehtar gösterip bu sigortayı yaptırabilir. Prim I tutarını ise, sigorta ettirenin yaşı, cinsiyeti, tercih edilen eğitim paketi ve yıllık eğitim gideri gibi faktörler etkileyebilir.

Ürün tarafından sunulan vefat teminatı kapsamında, sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde poliçede belirtilen vefat teminat tutarı, vefat tazminatı olarak Medeni Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla poliçenin lehtarlarma, şayet lehtar belirtilmemiş ise miras hisseleri nispetinde kanuni varislerine ödenir.

Tam maluliyet teminatı söz konusu olduğunda, sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde, tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetinin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, söz konusu şartlarda belirtilen oranlar dahilinde sigortalıya ödenir.

Sigortayı yaptırmak ne kazandırır?

• Başınıza bir şey gelmesi halinde ürün, çocuğunuzun eğitimini tamamlamasını sağlar.

• Desteğinizden yoksun kalan çocuklar, eğitimlerine kaldıkları yerden, aralıksız olarak devam ederler.

• Çocuklarınızın iyi eğitim görmeleri, onların iyi birer iş bulabilmeleri anlamına da gelir.

• Böylece çocuklarınız hayalini kurduğunuz gibi güzel bir geleceğe sahip olur.

Eğitim sigortasının özellikleri neler?

• Ürün, vefat ve tam maluliyet teminatlarını sunar.

• 18-65 yaş arasındaki sağlıklı herkes üründen yararlanabilir.

• Sigorta süresi, en az 5 en fazla 20 yıl arasında seçilebilir.

• Teminat tutarı, sigortalı tarafından konan limitler dahilinde belirlenir.

• Prim tutarları, sigortalının yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişiklik gösterir.

• Primler, peşin, aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık taksitler halinde ödenebilir.

• Teminat tutarları dolar, Euro veya TL endeksli olarak düzenlenebilir.

• Teminat tutarlarını, enflasyonun yıpratıcı etkisinden korumak isteyen sigortalı, enflasyon ayarlamasını tercih edebilir.

• Ürün ister ücretli, ister serbest meslek sahibi olan sigortalıya vergi avantajı sağlar.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

• Öncelikle alınan ürünün çok iyi tanınması ve bu nedenle, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nın mutlaka okunması gerekiyor.

• Söz konusu şartların hükümlerine göre düzenlenen poliçede, sigortalı olarak gösterilen kişinin kaza sonucu ölümü veya kaza sonucu maluliyeti halinde tazminat ödeniyor.

• Bu sebeple poliçeyi tanzim ettiren kişilerin, kimin kaza sonucu vefatı ya da maluliyeti halinde lehtar olan çocuğa tazminat ödemesi yapılması isteniyorsa, o şahsı sigortalı olarak poliçeye yazdırmaları gerekiyor.

• Bundan dolayı, sigortalı olarak poliçede yer alan şahıs dışındaki ilgililerin ölümü halinde, herhangi bir hasar ödemesi yapılmayacağının bilinmesi gerekiyor.

• Sigortalının poliçe teminat kapsamına girmeyen normal şartlardaki vefatı sonucu poliçe münfesih oluyor ve poliçe priminden herhangi bir iade yapılmıyor.

• Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’na göre, ödeme lehtar olarak gösterilen öğrenciye, eğer öğrenci reşit değil ise kanuni velayet sahibine yahut onun bulunmaması halinde vesayet sahibine ödeniyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*