İş güvenliği eğitim kurumları

Türkiye, iş güvenliği düzeylerini maksimuma çıkarmak için yeni kanun ve düzenlemelere imza attı. Bu düzenlemeler işçi sağlığı için önemli bir adım olmakla birlikte, yeni bir istihdam alanı da açmıştır. İş güvenliği kanunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenmektedir. Çalışma hayatını düzenleyen 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile de sabitlenmiş ve koruma altına alınmıştır.

is guvenligi egitimi

Bakanlık tarafından yürürlüğe sokulan iş güvenliği kanunu ile elliden fazla işçi çalıştıran hem tüm işyerlerine, hem de bazı “tehlikeli” sınıfında yer alan diğer işyerlerinde iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunlu hale getirildi. Bu da iş güvenliği uzmanlığı alanında büyük bir çalışan açığı meydana getirdi. Yasa yürürlüğe girdikten beri Türkiye genelinde 450 civarında iş güvenlik kursu kurulmuştur. Bu kurslara başvurabilmek için fakültelerin iş güvenliği bölümlerinden mezun olmuş olmak; ardından da bir başvuru dilekçesi, diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve diğer bazı evraklarla birlikte iş güvenliği kurslarına başvurmak gerekmektedir. İş güvenliği kursları 220 saatlik bir eğitim sunarlar. Kurs bittiğinde öğrencilerin iş güvenliği uzmanlık sınavı dahilinde de başarı elde etmeleri gerekir. Sertifikalarını ancak sınavda başarı elde ederlerse alabilirler.

Bugün Türkiye’de iş sağlığı sektöründe çalışan yaklaşık olarak 15 bin uzman bulunmaktadır. İşyerlerinin sayısı arttıkça ve gençler üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun oldukça bu sayının artacağı öngörülüyor.

Sertifikalarını alan iş güvenliği uzmanlarının başlıca görevi, iş yerindeki risk faktörlerini göz önünde bulundurmak ve bu doğrultuda işçi güvenliğini maksimumda tutmaktır. Öte yandan iş güvenliği uzmanları işyerinin koşullarına ve çalışma alanlarına göre bir risk haritası çıkarmakla da mükelleftirler. Görevleri kolay değildir ve dikkat ister. Bazı durumlarda ufak hatalar, büyük sonuçlara neden olabilir. Bu bağlamda iş güvenliği uzmanı maaşları da yapılan görevin zorluk derecesine ve sorumlu olunan işçi sayısına göre değişiklik göstermektedir. Bu uygulama sayesinde işçi sayısına göre maaşlar belirlenmekte ve de böylelikle maaşlarda adalet sağlanmaktadır.

Çünkü özellikle risk yönetimi ve değerlendirmesi iş güvenliği uzmanlarının en önemli sorumluluklarıdır. Fiziksel, psikososyal ya da kimyasal risk etmenleri gibi pek çok risk etmeninin iş güvenliği uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir. Öte yandan iş güvenliği uzmanları işyeri hukuku ve temel hukuk konusunda da bilgi sahibi olmalıdır. İş kazaları, ağır ve tehlikeli işler, çalışma gruplarındaki özel risk grupları da iş güvenliği uzmanı tarafından değerlendirilmesi gereken diğer bazı etmenlerdendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*