Kan grubunun insan yaşamındaki asıl rolü

Hayatta Kalmanın Anahtarı

Hemen hemen herkes, uzmanlar dâhil, kan grubu tipinin sadece kan verirken önemli olduğunu düşünürler. Kan grubunun insan yaşamındaki asıl rolünü anladığımızda, bu dar bir bakış açısından kaynaklanan genel yanılgının ortadan kalktığını görebiliriz. Kan grubunun, kanınızda benzersiz uyum sağlayarak hayatta kalmanız için ne kadar önemli bir yer tuttuğunu keşfedin.

kan grubu

insanoğlunun var oluşundan bu yana her bir kan grubu tipi, türlerin psikolojik gelişimi ve hava koşullarına bağlı olarak sürekli bir gelişim göstermiştir. Bu bize kan grubumuzun önemi hakkında hayati bir ipucu verir. Evrimin tarihi boyunca uyum sağlama süreçleri; bakteriler ve virüslere nasıl bağışıklık kazandığımızı, çevre koşullarına nasıl uyum sağladığımızı açıklar. Aynı zamanda, sindirim sistemimizin yabancı besinlere karşı nasıl güçlendiğini de ortaya koyar.

0 Grubu

Tarihi KroMagnonlar’a dayanan ve günümüzde en sık rastlanan, en eski kan grubu 0 grubudur. “Avcı” olarak adlandırdığımız bu grup güçlü ve inatçı bir bağışıklık sistemine, kuvvetli bir sindirim sistemine sahiptir. 0 grubunda bağışıklık ve sindirim sistemlerinin güçlü olmasının nedeni ilk yemek kaynaklarına erken uyum sağlamış olmalarıdır. 0 grubunda, çoğunluğunu etin oluşturduğu protein ağırlıklı besinlerin kolayca sindirilmesini sağlayan, güçlü ve fazla mide asidi bulunur.

O grubundakilerin ilk insanlar olduklarını söyleyebiliriz. Hayatta kalabilmek için avlanabilecekleri bölgelere göç eder, avlanır ve ardından göç etmeye devam ederlerdi. Fakat zamanla avlanacak hayvanların sayısı azaldı. İnsanoğlu evrimine, tekrar bir kıtlık olmasını engellemek adına yeni yemek kaynaklan bulup, onları geliştirmek ve korumak için yeni yöntemler geliştirerek devam etti. Bu yeni sistem, insanların en iyi coğrafi bölgede toplanmasını ve yeni sosyolojik ilişkiler geliştirmesini sağladı. Kırsal yerlerde bir arada yaşamak insanlara, iletişim kurabildikleri sosyal bir ortam sağladı fakat aynı zamanda bu durum, yeni hastalıkların gelişmesine de neden oldu.

A Grubu

A grubunun MS 25.000 ve MS 15.000 tarihleri arasında ortaya çıkmış, enfeksiyonlar ve bakterilerle savaşan 0 grubundan farklı bir bağışıklık sistemleri gelişmiştir. A grubunun yeni sindirim sistemi oluşurken, insan vücudunun bitkiler ve tahıllardan sağlayacağı proteine ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda nehirler, göller ve denizlerde fazlaca bulunan balık, beslenmede önemli bir protein kaynağı sağlamıştır. Bu yeni gruptaki kişileri “çiftçi” olarak adlandırırız.

B Grubu

B Grubu MS 15.000 ve MS 10.000 tarihleri arasında görülmeye başlamıştır. Avcı 0 grubundan çiftçi A grubuna geçişle insanlığın gelişim ve dağılım süreci devam etmiştir. B grubunu bu sebeple “denge” olarak adlandırırız. Yüzyıllar boyunca bu muhteşem üçlü, ilkel ve gelişmiş dünya üzerindeki her türlü toprak üzerinde büyükbaş, küçükbaş ve diğer hayvanlarıyla birlikte toplu göç etmeyi sürdürdü.

0 grubu ve A grubunun farklı bağışıklık ve sindirim sistemi özelliklerini bir arada taşıyan B grubu, önceki gruplara göre daha dengeli ve daha uyumlu sistemlere sahip oldu.

AB Grubu

On ila on beş yüzyıl öncesine kadar var olan üç farklı kan grubu vardı. Sonrasında AB grubu gelişti ve günümüzde hâlâ nadir bulunan yeni gelişim göstermiş bir gruptur. Henüz nasıl bir uyum sürecinden geçtiğini tam olarak ortaya koyamadığımız için bu grubu sıklıkla “muamma” olarak anarız. Belki de AB grubunun gelişimi henüz tamamlanmamıştır. Şimdilik bildiklerimiz; A ve B gruplarının güçlü ve zayıf yönlerini bir arada bulundurduğu, diğer gruplara göre daha gelişmiş ve daha enteresan bağışıklık ve sindirim sistemlerinin olduğudur. İyi olan, sindirim ve bağışıklık sistemleri hakkında birçok engeli aşmış olmasıdır. Kötü olan ise; hem A hem de B grubuna özgü hassas noktalar ve zayıflıklarına sahip olmasıdır.

Kan Bilimi

Peki, kan grubumuz vücuda etkisinin önemi nedir? Her bir kan grubu başta antijenler olmak üzere kendi biyomedikal özelliklerine göre adlandırılır.

Antijenler insan hücrelerinde bulunan bir kimyasal unsurdur. Antijenler, antikor üretimini sağlar. Her bir kan grubu kendi kimyasal özelliklerine göre farklı antijenlere sahiptir.

KAN GRUBU    HÜCREDE BULUNAN ANTİJEN
0                                     Antijen yok.
A                                    A
B                                    B
AB                                A ve B

Kan grubunuzun kimyasal temelini, hücrelerinizden dışarı doğru çıkan bir tür anten gibi düşünün. Bu anten “fukoz” denilen şekerin salgılanmasına yardımcı olur. Fukoz, en ilkel kan grubu olan 0 grubunda şekillenir. 0 grubu, bir fukoza denk gelir.

A grubu hücreleri 0 grubundaki hücrelere benzer fakat fukoz üreten iki anten görülür. Yani A grubu, bir 0 antijeni olan fukozdan ve yanında bir N-asetil-galaktozamin denilen şekerden oluşur.

B grubu hücreleri A grubundakilere benzer. Yine iki antenlidir. A grubundan farkı şeker türlerinden birinin farklı olmasıdır. B grubu hücresi bir fukoz ve bir D-galaktozamin denilen şekerden oluşur.

AB grubu hücrelerinin hepsinden farklı olarak üç anteni bulunur. AB grubu hücresi; bir 0 grubunda bulunan fukozdan, bir A grubunda bulunan N-asetil-galaktozaminden ve bir de B grubunda bulunan D-galaktozaminden oluşur. Bu üç farklı şeker birlikte oluşturdukları AB grubunun, diğer kan gruplarına ayrı ayrı uyumlu olabilmesini sağlar.

Kan Grubu ve Beslenmenin İlişkisi
Kan Grubunuzu Biliyor musunuz?

Kan Grubunuzu öğrenmek için birçok yöntem vardır:

1.    Kan vermek bu yöntemlerden biridir. Ayrıca kan vermeseniz de kan bankaları belli bir ücret karşılığında kan grubu testi yapabilir.

2.    Doktorunuza danışın fakat kolesterol ölçümü gibi testler kan grubunuzu belirtmez.

Farklı şeker kombinasyonları ile birbirinden ayrılan kan gruplarının yediklerimizle ilişkisi nedir? Yediklerimiz ve kanımız arasında kimyasal bir reaksiyon gerçekleşir. Buna neden olanın “lektin” denilen faktör olduğunu biliyoruz. Lektinler, protein içeren besinlerde boldur ve farklı çeşitleri vardır. Kanımızı etkileyen özelliklerle bağlantılıdır. Kan grubumuzdaki antijenle uyuşmayan bir protein lektini içeren yiyecek yediğimizde lektinler, bir organımızı hedef alır ve o bölgedeki kan hücrelerine tutunmaya başlar. Böylece lektinler sindirim sistemine müdahale ederek insülin salgılanmasını, metaboizmayı ve hormonal dengeyi bozabilirler.

Lektinleri ilk kez Kan Grubuna Göre Beslenme kitabımda okuyan birçok kişi bana neden daha önce lektinleri hiç duymadıklarını sordular. Bazıları kuşku duyuyorlardı. Eminim bazıları “Lektinlerin gerçekten böyle bir etkisi olsaydı, uzun zaman önce uzmanlar ya da diyetisyenler tarafından ortaya konurdu” diye düşündüler. Onlara lektinlerin etkileri hakkında uzmanlar tarafından yazılmış yüzlerce sayfayı gösterdiğimde oldukça şaşırdılar. Ortaya çıkan bu gerçek, önceden saklanan bir sırrı yerinden etti. Görünen o ki Kan Grubuna Göre Beslenme, öncü ve yaygın bir bilimsel araştırma oldu.

Bu Sizce Ne İfade Ediyor?

Önceliğimiz; kan grubumuzun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek. Biz ve ailemiz vücudumuzun ihtiyacı olan yiyeceklerle beslendiğimiz takdirde, güçlü yönlerimizi en yüksek seviyeye çıkarabilir, zayıf yönlerimizi en aza indirebiliriz.

Kan Grubuna Göre Beslenme’nin en önemli özelliği bir kan grubu için gerekli besinleri ortaya koymasıdır. Kan grubunuza uymayan yiyecekler size engel olan ve güç kaybettirenlerdir. Bu yiyeceklerden kaçınıp birbirini tamamlayan besinlere yönelirseniz, en iyi bağışıklık ve sindirim sistemi uyumuna sahip olursunuz. Kan grubunuza uyum sağlayan yiyeceklerin çoğu, evrimsel gelişiminize de uygundur. Başka bir deyişle, kan grubunuza göre size uygun olan besinler tarihte 0 kan grubunun ortaya çıktığı dönemde çoğunlukta bulunanlardır. Örneğin:

0 grubu olanlar; kırmızı et, tavuk, balık, yüksek protein içeren besinler, sebzeler ve meyvelere olumlu tepki verirler fakat tahıllar, baklagiller ve süt ürünleri onlar için uygun değildir.

A grubu olanların gelişiminde öncelikle vejetaryen beslenme önemlidir. Ayrıca soya içeren yiyeceklere fasulye ve diğer baklagillere, tahıllara, az oranda balığa, sebze ve meyveye de olumlu tepki verirler.

B grubu olanlar için en iyi beslenme şekli; tavşan gibi av hayvanlarının etinden ve geyik, kuzu, koyun gibi sürü hayvanlarının etinden oluşur fakat tavuktan kaçınmalılardır. 0 ve A grubundakilerden farklı olarak süt ürünleri onlar için faydalıdır. Tahıllar ve baklagiller onlar için sorun teşkil eder fakat sebze ve meyve gibi geniş bir seçenekleri vardır. B grubu olanlar şanslıdır çünkü beslenmede en geniş seçenekleri olan gruptur.

AB grubu olanların beslenmesi ise; hem A hem de B grubuna özgü beslenme şekline uygun olduğundan biraz daha karışıktır. A ve B grubu olanların kaçınması ve tüketmesi gerekenler AB grubu olanlar için de geçerlidir. AB grubu olanlar için en iyi beslenme öncelikle vejetaryen yiyeceklerden, sonrasında ise az miktarda et ve süt ürünlerinden oluşur.

Devam eden bölümlerde size yardımcı olacak detaylı anlatılmış bölümler ve Kan Grubunuza Göre Beslenme hakkında yeni bilgiler bulacaksınız. İlerleyen bölümlerde oldukça aydınlatıcı olan ve sizin için faydalı, uzak durmanız gereken ya da sizi etkilemeyen yiyecekleri gösteren tablolar bulacaksınız. Yüz binlerce insanın bildiği gibi kan grubuna uygun bir beslenme, kronik hastalıkların tedavi edilmesinde ya da alerjiler ile mücadalede hızlı ve etkili çözümler getirir. Ayrıca Kan Grubuna Göre Beslenme-, kilo vermenize, insülin (şeker) dengesini korunmasına, sindirim sistemi sorunlarını çözümüne, güç kazanmaya ve enerji yükselmesine yardımcı olacaktır. Uzun dönemde ise kan grubunuza uygun bir beslenme sizi kanser ya da kalp-damar hastalıkları gibi daha ciddi sağlık sorunlarından koruyacak, virüs ve enfeksiyonlara yakalanmanızı engelleyecek, obeziteye neden olan toksin ve kiloları vücudunuzdan atmanızı ve yaşlanmış hücrelerin yenilenmesini sağlayacaktır. En iyisi ise bütün bu faydaları sağlıklı, çeşitlendirilmiş ve doyurucu bir diyetten sağlayacak olmanızdır. Kan Grubunuza Göre Diyet size; lezzetli ve besin değeri yüksek yemeklerin tarifleri ile onları nasıl hazırlamanız gerektiğiyle ilgili püf noktaları ve ayrıca kan grubunuza göre uyumlu menüler sunuyor. İyi yaşamak ve sağlıklı olmak sizin elinizde, keyfini çıkarın!

Doğru Beslenmenin Anahtarı

Sağlığınıza faydalı besinler, vücudunuza şifa sağlayan ilaçlar gibidir.

Faydalı ya da zararlı olmayan besinler, sadece birer yiyecektir.

Kaçınmanız gereken yiyecekler, vücudunuza zehir etkisi yapabilir.

Lektinler hakkındaki potansiyel tehlike, yediğimiz her şeye şüpheyle yaklaşmamız gerektiğini göstermiyor. Üstelik lektinlerin sayısı oldukça çoktur ve onlardan kaçınmak güçtür. Önemli olan kan grubunuzla uyuşmayan lektinlerden kaçınmaktır. Örneğin; glüten buğdayda bulunan ve sık rastlanan lektindir. Diğer lektin-lere göre farklı bir şekli vardır ve şekerlerle farklı bir kombinasyon oluşturur. Glüten, özellikle 0 grubunda, ince bağırsaktaki dolaşıma engel olarak büyük ölçüde bir yanma ve ağrı hissine neden olabilir. Diğer taraftan tavuk, A grubu ve 0 grubu için faydalı iken, B grubu ve AB grubundaki kan hücrelerine yapışarak kas dokusunun gelişimini engelleyebilir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*