Sağlıklı Yaşam İçin Hareket ve Spor

HAREKET VE SPOR

Osmanlı hekimlerinin sağlıklı yaşam konusunda üzerinde durdukları, önemli gördükleri konulardan birisi de spordur. Osmanlı tıbbında ve kitaplarında bu konu; “Hareket ve Sükûn” başlığı altında işlenir. Hareket etmek hem bedenin, hem organların hem de nefsin hareketidir. Sükûn ise hareketsizlik yani tam bir istirahat halidir. Sükûn, hiç hareket etmeden oturmak, yatmaktır ki bu halde sinirler ve beden dinlenir, hıklar oturur, akıl tazelenir ve bedenin kuvveti toplanır.

Bedenin mutlak sükûnu ise bedende hiçbir hareket olmamasıdır; hareket etmek gerektiği zaman bile hareket etmemektir. Bu istenmeyen bir durumdur. Uzun süreli hareketsizlik bedene ve sinirlere gevşeklik verir, aklı köreltir, vücutta tıkanıklıklar yapar, gıdalar sindirile-mez, iştah olmaz ve daha birçok rahatsızlıklar belirir.

kosu

Hareket etmek de ikiye ayrılır; Cüzi yani ufak bir bölgenin hareketi ve Külli yani bütünün hareketi. Cüzi hareketler herhangi bir organın hareketidir ki bir organ hareket eder; diğerleri etmez. Dilin hareketi gibi. Sadece konuşulduğu zaman dil hareket eder diğer organlar hareket etmez. Bu hareketin o organa faydası vardır. Elin hareketinde elin sinirleri, damarları, kemikleri hareket eder. Böylece elde zararlı ve lüzumsuz madde kalmaz. Dilin hareketinde de böyledir ve oradaki zararlı maddeler uzaklaşır; o organ bundan fayda görür. Ancak bu hareket uzun süreli ve yorucu olmamalıdır. Yorucu hareket etmek vücut ısısını arttırır, mizacı soğutur ve kurutur. Bir organın veya vücudun uzun süre ve sert hareketi faydalı olmaktan çıkar; zararlı olmaya başlar.

Bir misal olarak gözün hareketi verilir. Bir kişinin kısa bir müddet gayet ufak, ince nesnelere bakması gözü netleştirir, kuvvetini arttırır ve sinirlerini kuvvetlendirir. Ancak uzun zaman ve ısrarla bu ufak nesnelere bakmaya devam edilirse ve özellikle tok kamına böyle bakılırsa gözün kuvvetini zayıflatır, tıkanıklıklar ve baş ağrısı yapar. Aç karnına bu nesnelere bakmaya devam edilirse ise göz sinirlerini zayıflatır, gözde kararma hissedilir ve göz yaşarması olur.

Hareketin belli amaçlarla yapılması riyâzet yani spordur. Spor tüm bedenle veya bedenin parçalarıyla yapılır. Koşmak, güreşmek, atlamak ve ata binmek tüm bedenin sporudur.

Spor, hem yenen yemeğin sindirilmesine yardımcı olur, hem de daha önce yenmiş yemeklerden yakılamayan, damarlarda kalmış olan fazlalığın, ilaca gerek kalmadan / harcanması ve atılmasını sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*